ILUTULESTIKU PATAREI KASUTUSJUHEND

 

1. Hoia ilutulestiku tooteid kuivas kohas ja ära aseta ilutulestiku patareid märjale laskeplatsile.
2. Ilutulestiku patareid võib kasutada ainult õues.
3. Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale kohtpüsivalt nii, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda. Vajadusel toesta kividega või seo maasse torgatud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada. Süüta roheline süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik. Ohutu kaugus inimestest on vähemalt 30 meetrit.
4. Süüta roheline süütenöör väljasirutatud käega, kallutades end samal ajal ilutulestiku patareist eemale. Peale süütamist eemaldu kiiresti.
5. .Ära hoia kunagi süüdatud ilutulestiku patareid käes!
6. Veendu, et oleks tagatud enda ja pealtvaatajate turvalisus.

 

TULEOHTLIK!

II kategooria tooteid lubatud müüa ja kasutada alates 18.eluaastast.
III kategooria tooteid lubatud müüa ja kasutada alates 21.eluaastast.

 

Hoiatus: Ära lähene süüdatud ilutulestiku patareile! Oota vähemalt 20 minutit, enne kui lähened tootele, mis ei ole korralikult peale süütamist toiminud. Tõrkelaenguga toode tuleb vette kasta ja tagastada maaletoojale.
Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all!

 

 

kem1                                                            Maaletooja: Triplex Eesti OÜ                                             ohutus_01
Telefon +372 50 54 619
aldo@triplex.ee